สมัครงาน

โบนัสประจำปี

เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้พนักงาน ในการทุ่มเททำงานมาทั้งปี

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับค่าจ้างประจำปี

เราปรับค่าจ้างประจำปี ในทุกๆ ปีให้แก่พนักงานของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองฯ นั้นมาจากเงินสะสมของพนักงานและบริษัทเอง

นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจิงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานปฎิบัติงานจนครบเกษียณอายุที่ 60 ปี กับบริษัท เรามีเงินช่วยเหลือตามระเบียบสวัสดิการและตามกฎหมายให้กับพนักงาน

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรา กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

รางวัลอายุงาน

เรามีรางวัลเป็นกำลังใจให้พนักงานเมื่อครบอายุงาน 5,10,15,20,25,30,35,40 ปี

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)

เราส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีรางวัลตอบแทน เมื่อมาปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ลา มาสายทั้งรายเดือนและรายปี สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต ฯลฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ สิ่งสำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แจกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกเดือนและเราให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

เรามีเงินช่วยเหลือและแสดงความยินดีสำหรับงานสมรส เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 • เจ้าหน้าที่กฎหมาย

  รายละเอียดงาน

  1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำเอกสารเพื่อใช้ดำเนินการทางทะเบียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
  3. จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินคดีในศาลและประกอบการแจ้งความร้องทุกข์
  4. ค้นคว้าและตรวจสอบข้อกฎหมายรวมถึงคำพิพากษาฎีกาเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดี
  5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชายเท่านั้น อายุ 22-30 ปี
  2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงา
  4. มีความรู้ในวิชาชีพกฎหมายและการว่าความ
  5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  7. สามารถใช้ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

  รายละเอียดงาน

  1. Represent the company to contact the sales with Traditional trades customers in each region. Follow the policy directions and Company strategy Manage sales and budget to meet the target. Sales system development And the subordinate team to have the knowledge.
  2. Work to provide skills. And a positive attitude towards being able to work more effectively. Build and focus team work, including coordinating with the various agencies to complete the task.
  3. Controlling the collection and accuracy of payments in traditional trade channels.
  4. Can work as a direct sales representative of Direct / Distributor / DSM to maintain the market and stores to sell.
  5. Plan sales push. Marketing And distribution to achieve the target.

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
  2. มีประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการ

 • พนักงานขายหน้าร้าน (สาขามไหสวรรค์)

  รายละเอียดงาน

  1. รับผิดชอบเป้าหมายที่ได้รับ เช่น ยอดขาย, การบริหารสินค้าคงคลัง,การจัดเรียง
  2. มีทักษะด้านการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเชียร์ขาย
  3. การบริหารและรับผิดชอบด้านการเงิน
  4. รับผิดชอบเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ในร้านค้าปลีกประเภทเงินสด

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิ ม.6 , ปวช ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ในการขาย 1 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้ Computer ได้
  5. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หัวหน้าการเงิน

  รายละเอียดงาน

  1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้ใน T/T , L/C, FX ฯลฯ
  2. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ
  3. ตรวจสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข
  4. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝากเงินในธนาคาร
  5. การควบคุมการบริหารเงินของ 2 บริษัท ให้มีสภาพคล่อง
  6. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเพื่อจ่ายเช็คและโอนเงิน โดยผ่านระบบธนาคาร
  7. จัดทำ Cash Flow รายสัปดาห์
  8. จัดทำรายงานการปิดยอดเงินฝากธนาคารในระบบ SAP ให้ตรงกับยอดเงินใน Statement Bank
  9. จัดทำบัตรน้ำมัน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  2. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน
  3. สามารถอดทนต่อภาวะความกดดันได้ มีความละเอียด รอบคอบ

 • เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออกต่างประเทศ

  รายละเอียดงาน

  1. ประสานงานกับ Shipping
  1.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นฟอร์มต่างๆของกรมการค้าต่างประเทศ และหอการค้าไทยเช่น CO, FTA, AI, E, D, JTEPA, AK ส่งให้กับทาง shipping เพื่อจัดเตรียมดราฟเอกสารส่งกลับมาให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นเอกสาร
  1.2 ส่งเอกสาร invoice, packing list ให้ shipping สำหรับวางบิลและยื่นขอชดเชยภาษีอากร
  2. ประสานงานกับ Freight Forwarder
  2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร draft B/L แล้วยืนยันข้อมูลกลับไปที่สายเรือ ตามเวลาที่สายเรือกำหนด
  2.2 ติดตามยืนยันวันเรือออก และขอเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายในการรับเอกสาร B/L
  3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร
  3.1 ประสานงานกับฝ่ายขาย
  3.2 ประสานงานกับทางโรงงาน
  3.3 ประสานงานกับแผนกบัญชี
  4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้พอสมควร

 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายในประเทศ (Food Service)

  รายละเอียดงาน

  1. วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย สภาพตลาด คู่แข่งขัน
  2. พัฒนากลยุทธ์และวางแผนงานทั้งปีในช่องทาง Food Service
  3. ควบคุม % SGA ของแผนก Food Service
  4. กำหนดแผนการขายเชิงรุก พร้อมทั้งควบคุมติดตาม และตรวจสอบการขาย
  5. วางแผนนโยบายระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานตามนโยบายของบริษัท
  6. วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดตามเป้าหมายของบริษัท
  7. วางแผนบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามหน้าที่ และนำเสนอแผน Career Path ของหน่วยงาน 
  8. นำเสนอโครงการและช่องทางการขายใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
  9. วางแผน Forecast สินค้าตามกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำ
  10. เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละปี

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี 
  2. มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 10 ปี
  3. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ          
  4. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ 
  5. มีทักษะในการงานแผน เจรจา และบริหาร

 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ SAP

  ลักษณะงาน

  1. สนับสนุนและแก้ไขการทำงานของหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯเพื่อทำให้การใช้งานของระบบ SAP ดำเนินการด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ระบบ SAP ให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ดูแลและดำเนินการวางระบบการทำงานของ SAP ที่เกี่ยวข้องกับโมดูล SD, MM, PP, PM, FI, CO ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามกรอบเวลาที่กำหนด

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงด้าน SAP ในโมดูลที่สำคัญ เช่น FI,QM,PM,ABAP,MM,CO,PP,SD จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี   
  4. พิเศษหากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • พนักงานขับรถ

  รายละเอียดงาน

  1. ขับรถขายสินค้าตามงาน Event ต่างๆ
  2. รู้จักการทำโปรโมชั่น เสนอขายสินค้าได้
  3. เดินทางไปขายของ งาน Event ต่างจังหวัด

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  ความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
  มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้ / สามารถขับรถยนต์ได้
  บุคลิกคล่องแคล่ว ทัศนคติดี
  พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


  สนใจสมัคร คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

  หรือ Scan เพื่อสมัครผ่าน QR Code

   

   

   

 • Senior Manager - Marketing

  รายละเอียดงาน

  1. วิเคราะห์ลักษณะของแบรนด์ นำลักษณะของแบรนด์มาสร้างคาแรกเตอร์ขึ้นมา
  วิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของแบรนด์
  3. วิเคราะห์ Customer Insight คือความต้องการของลูกค้าในเรื่องของ
  Customer Journey
  3. การเสพข้อมูล Content ของกลุ่มเป้าหมาย Influencer ที่กลุ่มเป้าหมายติดตามอยู่
  4. ตั้งเป้าหมายให้กับทีม
  5. ดำเนินการประชุม และการระดมความคิดของสมาชิกในทีม
  6. มอบหมายการทำงานให้กับทีม
  7. คอยติดตามวัดผล KPI
  8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 5 ปี
  2. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  3. ทักษะการใช้ Social Media และการวางแผนการตลาดออนไลน์ และ ออฟไลน์
  4. มีความเป็นผู้นำ การวางแผนล่วงหน้า
  5. เป็นนักวิเคราะห์

   


  สนใจสมัคร คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

  หรือ Scan เพื่อสมัครผ่าน QR Code

   

   

   

 • Sales Representative-Food Service

  รายละเอียดงาน

  1. รับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
  2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  3. เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละปี)
  4. มุ่งเน้นการขายสินค้าตัวกลยุทธ์ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลา
  5. การเก็บเงิน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเก็บเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มี Over due

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  4. สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

   


  สนใจสมัคร คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

  หรือ Scan เพื่อสมัครผ่าน QR Code

   

 • Sales Representative - General Trade

  รายละเอียดงาน

  1. รับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
  2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  3. เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละปี)
  4. มุ่งเน้นการขายสินค้าตัวกลยุทธ์ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลา
  5. การเก็บเงิน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเก็บเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มี Over due

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  2. ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
  3. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค
  4. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
  5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  6. ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ลำดับความสำคัญได้
  7. บุคลิกคล่องแคล่ว ทัศนคติดี และมีทักษะในการโน้มน้าว
  8. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้
  9. พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


  สนใจสมัคร คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

  หรือ Scan เพื่อสมัครผ่าน QR Code

   

   

 • Distributor Sales Supervisor - General Trade

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1.การบริหารงานขายระบบตัวแทนจำหน่าย บรรลุยอดขาย กิจกรรมการขายเป็นไปตามนโยบาย นำผลวิเคราะห์มาปรับกลยุทธและวางแผน รวมถึงการควบคุมและวิเคราะห์การใช้งบประมาณให้ได้ตามแผน แก้ไขปัญหาการขายที่เกิดขึ้น
  2.การพยากรณ์ยอดขาย วิเคราะห์และประมาณการยอดขายของส่วนขายของหน่วยงาน ติดตามและปรับแผนการขายให้เป็นไปตามพยากรณ์มีสินค้าขายได้ตามพยากรณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.การพัฒนาการขาย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อเสนอแนวทางและวางแผนการขาย ทำรายงานการขายประจำเดือน และแผนงานประจำเดือน
  4.การเก็บเงิน(ตัวแทนจำหน่าย)ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเงินเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด เพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระให้เหมาะสมกับลูกค้า
  5.การจัดการทั่วไป วางแผนงาน ควบคุม ติดตาม ทวนสอบย้อนกลับการปฎิบัติงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดการทุจริตในระบบงาน และเพื่อให้ KPI ของหน่วยงานและ KPI ของธุรกิจบรรลุเป้าหมาย
  6.การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ / ของเสียหมดอายุ ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนเมื่อต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนเมื่อเกิดข้อร้องเรียนขึ้น

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในด้านการขาย
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  4. การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้าให้กับทีมวางแผนได้
  5. ความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
  6. ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ลำดับความสำคัญได้
  7. พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


  สนใจสมัคร คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

  หรือ Scan เพื่อสมัครผ่าน QR Code

   

 • Sales Manager - International Business

  รายละเอียดงาน

  1. ติดต่อและประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ
  2. ติดตามยอดรายเดือน รายไตรมาส รายปี รวมถึง Net Sales Export ให้ถึงเป้าหมาย
  3. วางแผนกับตัวแทนจำหน่ายเรื่องยอดขาย แผนการตลาดในทุกเขตการขาย
  4. วางแผน Forecast การสั่งซื้อกับหน่วยงานที่เกี่่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าขาย
  5. กำหนดแผนการพัฒนาอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา  และ สอน/แนะนำ ควบคุม ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา
  6. วางแผนประสานงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  7. ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อให้ Brand Communication ไปทิศทางเดียวกัน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท  
  2. มีประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  3. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  4. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
  5. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการ  
  6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้ 

   

   


  สนใจสมัคร คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

  หรือ Scan เพื่อสมัครผ่าน QR Code

   

   

   

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
GPS location : 13.70211,100.52356
0-2674-7991-9
0-2674-8530
โรงงานมหาชัย
12/8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74002
034-822200-2
โรงงานระยอง
7/215 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-650224