ข่าวสารและกิจกรรม

1 เม.ย. 2562
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่15 โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอเมืองอยุธยา จังหวัดอยุธยา
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม” ...
7 ม.ค. 2562
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่14 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 14 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิ ...
10 ธ.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่13 โรงเรียนวัดลำบัว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 13 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจ ...
24 ต.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์ "จรรยาบรรณดีเด่น"
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ตราเด็กสมบูรณ์ ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเ ...
15 ต.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์ร่วมงานเจมาบุญครอง
เด็กสมบูรณ์ร่วมงานเจมาบุญครอง วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(คนที่ 2 จากซ้าย) และคณะผู้จัดงานพร้ ...
15 ต.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์ร่วมงานเจเยาวราช
เด็กสมบูรณ์ร่วมงานเจเยาวราช สมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่, ศิริรัตน์ ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู ...