ข่าวสารและกิจกรรม

15 ต.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์ร่วมงานเจนครสวรรค์
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์(คนที่ 4 จากซ้าย), ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล ประธานมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณี ...
15 ต.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่12 ณ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
26 ก.ย. 2561 เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่12 ณ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เด็กสมบ ...
5 ก.ย. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่11 ณ โรงเรียนบ้านพุแค ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 11 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิ ...
2 ก.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่10 ณ โรงเรียนบ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 10 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิ ...
2 ก.ค. 2561
งานมหกรรมการแสดงสินค้าอาหารThaifex-World of Food ASIA 2018
คุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศิริรัตน์ ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณเสริมชาติ พรฉาย ...
18 มี.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่9 ณ โรงเรียนบ้านท่าเสลา ต.ยางหน้ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 9 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจ ...