ข่าวสารและกิจกรรม

11 ก.พ. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 8 โรงเรียนวัดโคศุภราช (รัฐราษฎ์บำรุง) อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 8 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจ ...
27 ก.ย. 2560
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 7 โรงเรียนวัดเมตารางค์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม&rdquo ...
24 ส.ค. 2560
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 60 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร ...
9 ส.ค. 2560
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 6 โรงเรียนวัดหัวเขา อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม” ...
3 ก.ค. 2560
"เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 5 " โรงเรียนวัดโคกสังข์ อ.ภาชี จ.อยุธยา
คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด หรือ ตราเด็กสมบูรณ์ จัดโครงการอาหารกลางวันเพื่ ...
3 ก.ค. 2560
"เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 4 " โรงเรียนวัดสบกเขียว อ.เมือง จ.นครนายก
คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด หรือ ตราเด็กสมบูรณ์ จัดโครงการอาหารกลางวันเพื่ ...